Banner
Pentium G4560
1,550,000 đ
Pentium G4600
1,600,000 đ
Core i3 6100
2,050,000 đ
Core i3 7100
2,300,000 đ
Core i3 7300
2,400,000 đ
Core i3 7350K
2,450,000 đ
Core i5 6500
2,750,000 đ
Core i5 6600
2,800,000 đ
Core i5 7400
3,050,000 đ
Core i7 6700
4,950,000 đ
Copyright © 2020. All Rights Reserved by VI TÍNH ĐỨC VY. A product of SONIT SOFTWARE SOLUTIONS