Banner
BẢNG GIÁ VI TÍNH ĐỨC VY NGÀY 19/10/2020
Sản phẩm Giá Danh mục
HP 6300Sff 2,000,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell 3010 SFF 2,450,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
HP 800G1 Sff 2,500,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell 3020SFF 2,650,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell XE2 2,800,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell 3010DT 3,250,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
HP 400 G5 MT 4,050,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell 3050SFF 4,100,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Dell 7040MT 4,650,000 VNĐ Máy Bộ Dell - HP
Core i3 2120 1,500,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Pentium G3440 1,500,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
AMD X4 760K 1,800,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i3 4150 2,800,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Pentium G4600 3,400,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i5 3570 3,500,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i5 4690 3,700,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Pentium G5500 3,750,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i3 6100 4,000,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i3 7100 4,450,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i3 8100 4,900,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Dưới 5 Triệu
Core i5 6400 5,400,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i7 920 6,150,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
AMD Ryzen3 2200G 6,500,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i7 3770 6,700,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i3 9100f 6,900,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i7 4770 6,950,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i3 10100 6,950,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i5 7400 7,400,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i5 8400 8,000,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Xeon E5-X2670 9,550,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i5 9400f 11,450,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Core i7 6700 12,900,000 VNĐ Máy Lắp Sẵn Trên 5 Triệu
Sản phẩm Giá Danh mục
Copyright © 2020. All Rights Reserved by VI TÍNH ĐỨC VY. A product of SONIT SOFTWARE SOLUTIONS