Banner
Core i3 10100
3,150,000 đ
Core i5 10400
4,450,000 đ
Asus H410M-K
1,650,000 đ
Asus B460M-K
1,950,000 đ
Core i3 8100
2,250,000 đ
Pentium G5500
1,250,000 đ
Core i5 9400F (NEW)
3,750,000 đ
Core i5 8400
3,750,000 đ
Asus EX-B360M-V
1,600,000 đ
Gigabyte H310M-S2H
1,300,000 đ
Pentium G4600
1,200,000 đ
Pentium G4560
1,150,000 đ
Core i3 7100
2,000,000 đ
Core i3 6100
1,900,000 đ
Colorful B150M-D
650,000 đ
MSI Z270-S01
1,250,000 đ
Core i3 4150
750,000 đ
Core i5 4690
1,350,000 đ
Core i7 4790
3,000,000 đ
Core i7 4770
2,900,000 đ
Gigabyte H81M-DS2
600,000 đ
Asus Vanguard B85
1,100,000 đ
Gigabyte B85M-D3V
900,000 đ
Core i3 3240
450,000 đ
Core i5 2400s
500,000 đ
Core i3 2120
350,000 đ
Core i7 3770
1,900,000 đ
Asus P8B75M
1,000,000 đ
Gigabyte H61M-Ds2
700,000 đ
Gigabyte B75M-D3H
1,000,000 đ
Asus P8H67-V
900,000 đ
Geil 8G
650,000 đ
Corsair Dominator 8G
1,000,000 đ
Crucial 4G
400,000 đ
Asgard 16G/2666
1,500,000 đ
Kingmax 8G
800,000 đ
Adata LED 8G
900,000 đ
SSD
Eekoo  240G (NEW)
750,000 đ
Hdd
Western 250G
200,000 đ
Western 1T Red
650,000 đ
Seagate 500G
350,000 đ
Western 500G
350,000 đ
VSP V3-605
350,000 đ
VSP V3-607
450,000 đ
Case VSP V3-603
350,000 đ
VSP-3009
300,000 đ
FSP Saga 550w
450,000 đ
Corsair VS550
650,000 đ
Fan Fuler RGB
100,000 đ
Tản GH-V120
500,000 đ
Fan Case 8Cm
50,000 đ
Fuler V10
550,000 đ
DDram3 PC3L 8G
700,000 đ
DDRam3 PC3L 2G
150,000 đ
DDRam3 PC3L 4G
350,000 đ
DDram4 4G/2666
450,000 đ
Cabel Nguồn
30,000 đ
Cable DVI
40,000 đ
Cabel Sata 3
10,000 đ
Santak UPS VA500
500,000 đ
LG 27M47 Sọc Chỉ
1,200,000 đ
Copyright © 2020. All Rights Reserved by VI TÍNH ĐỨC VY. A product of SONIT SOFTWARE SOLUTIONS