Thời gian làm việc : 9h đến 20h ( Tất cả các Ngày trong tuần)
Bảo hành : từ 13h - 18h ( từ thứ 2 đến thứ 6 )​​

 

Tên Tài Khoản : Trang Ngọc Sang : 0561000511571 Vietcombank