Giá Trên 10Triệu

Intel Core i5 6400
12.500.000 VNĐ
Số lượng 1


Intel core i7 3770
13.300.000 VNĐ
Số lượng 1