Giá từ 5Triệu- 10Triệu

Intel Core i3 6100
5.550.000 VNĐ
Số lượng 2


Intel Core i5 2500
5.200.000 VNĐ
Số lượng 1


Intel Core i5 4440
7.950.000 VNĐ
Số lượng 1


Intel core i7 2600
7.900.000 VNĐ
Số lượng 1