Giá từ 1Triệu- 5Triệu

Core 2 E7500
1.000.000 VNĐ
Số lượng 1


Core 2 E8400
1.250.000 VNĐ
Số lượng 1


Core i3 2120
2.950.000 VNĐ
Số lượng 1


Máy Bộ Dell 3010
3.300.000 VNĐ
Số lượng 1


Pentium G2020
2.300.000 VNĐ
Số lượng 1


Pentium G2030
2.400.000 VNĐ
Số lượng 1


Pentium G3220
2.950.000 VNĐ
Số lượng 10


Pentium G860
1.900.000 VNĐ
Số lượng 1